Lekker en gezellig eten kleurt de dag

Lekker en gezellig eten kleurt de dag

Door: Floor Hupkens

Geplaatst op: 12 september 2022

Leestijd: 2 minuten

De basis van gezondheid? Goed eten in een fijne ambiance. Vanuit deze gedachte realiseert Care Culinair lekker, gezellig en gezond eten in de zorg. Care Culinair neemt het eten en drinken in zorginstellingen onder de loep en helpt daarna om dit hele proces opnieuw in te richten. Met mooie resultaten, zoals bewoners die beter eten en medewerkers die prettiger werken.

Expertise nodig 
Directeur Marc Duijzer kwam tien jaar geleden op het idee voor Care Culinair. Na een carrière in de jeugdpsychiatrie raakte hij bij toeval betrokken bij het detacheren van koks. “Na de economische crisis van 2008 kregen we veel sollicitaties van hoofden voeding. Omdat de core business ‘handen aan het bed’ werd, sloten de keukens en vertrokken de voedingsassistenten. Met de oplopende vergrijzing verwachtte ik een tekort aan medewerkers op het gebied van welzijn en voeding. Dat blijkt ook: er is véél expertise nodig om eten en drinken goed in te richten. Vergeet niet hoe belangrijk dat is, het ondersteunt de zorg en het maakt mensen gezonder.”

Toekomstbestendig 
Care Culinair hanteert een praktische en concrete aanpak die helpt bij het terugdringen van voedselverspilling en ondervoeding bij ouderen in de zorg. “In vijf fasen verbeteren we het eten en drinken in de zorg. We starten met een scan die een blauwdruk geeft van de organisatie. Daarbij spreken we iedereen, van het bestuur tot de logopedist en van woonondersteuner tot bewoners en/of cliëntenraad. Na een interactieve presentatie waarbij iedereen welkom is, bekijken we hoe we de visie en het voedingsconcept kunnen inrichten. Bottom-up, transparant, volledig vanuit de medewerkers. Zo ontstaat een realistisch en haalbaar plan. Daarna – en hiermee onderscheiden we ons – helpen we met de implementatie. We bieden doelgerichte trainingen en coaching, zoals een MBO 2-opleiding Voeding & Hospitality in zorg en welzijn. En uiteraard zorgen we voor borging hiervan zodat het voedingsconcept wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld. Hierdoor kan de organisatie toekomstbestendig worden ingericht met adequate medewerkers.”

Return on investment
Meten, inzicht geven en gedrag veranderen: daar komt de methodiek van Care Culinair op neer. “We zijn goed in draagvlak creëren. Dat begint al bij de scan, waarbij we meteen quick wins geven. Bijvoorbeeld rond het instellen van apparatuur of voedselveiligheid. Zo kunnen medewerkers
direct al dingen verbeteren.” Marc krijgt fijne feedback van de zorginstellingen die hij begeleidt. Zo vertelde een woonondersteuner hoe hij lessen uit de opleiding toepast om bewoners met dementie te activeren en te stimuleren tot bewegen. De opleiding benadrukt het belang van de tafel afruimen (planten en tijdschriften eraf) en dekken. “De woonondersteuner zei dat als hij het tafelkleed pakt, mensen uit zichzelf opstaan om borden en glazen te pakken. Dat is een kleine, maar belangrijke stap vooruit. En bij een grotere organisatie waar we mee dachten over het concept, is de financiële bestuurder content met de return on investment: de verbeteringen betalen zichzelf terug.”

Deel dit artikel